cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Activity

հոմանիշ .հականիշ բառեր

by ltitoian — last modified 2011-04-22 11:01 Share

Դասի թեման

Հոմանիշ և հականիշ բառեր

Տարրական աստիճան

3-րդ դասարան

Աշակերտի քանակը

2 աշակերտ

Դասի կարևորությունը ևակտիվությունը

1 .մինչև ակտիվություն  ընտրելը այնպայման

Պետք  է մտածենք աշակերտների գիտելիքների

և կարողությունների մասին նրանց հնարավորությունների ևփորձի մասին

2 .ակտիվությունների հաջորդականությունը այնպես պետք էպլանավորվի որ պահպաննված լինեն աշակերտների հետաքրքրությունները ևպատճառաբանությունները :

3. ՈՒսուցիչը ակտիվությունների է դիմում ,որ աշակերտները ամրապնդեն իրենց գիտելիքները:Սա կարող է լինել տնային աշխատանք կամ հաջորդ դասի համար պլանավորված կարճաժամկետ ակտիվություն:

 

Դասի նպատակները

և հետազոտությունները

 1. Դասի նպատակը պետք է կոնկրետացնի , թե ինչ գիտելիք և հմտություն կարողություններ կստանա աշակերտը:

2. Դասի նպատակը այն է ,թե ինչի պետք է հասնենք ուսուցման ընդացքում:

3 .Աշակերտները պետք է ձեռք բերեն հմտություններ և կարողություններ:

4. Անհրաժեշտ ժամանակը 45րոպե

1.Աշխատանք գրքի հետ 15 րոպե

2.Աշխատանք տետրի հետ 15 րոպե

3.Ընդմիջում 5 րոպե

4.Ամփոփում հարցերի միջոցով 10 րոպե

Նախնական իմացություն

Երեխաները նախկինում լավ տիրապետում էին բազմիմաստ և մենիմաստ բառերին: 

Գնահատման եղանակները ըստ փուլերի

1.Դասի գնահատումը սերտորեն պետք է կապված լինի նպատակի հետ :Գնահատման հիմնական սկզբունքներն են վստահությունը, թափանցիկությունը :

2.ՈՒսուցիչն աշակերտի գիտելիքի և նրանց գնահատման համար տարբեր միջոցներ է օգտագործում:

1.թեստավորում

2.ՈՒսուցչի դիտարկում

3.աշակերտի ինքնագնահատում

4.հասակակիցների գնահատում

Սովորեցնելու նյութը և տեխնիկական

ռեսուրսները

Ի՞նչ է անհրաժեշտ,ի՞նչ տիպի ռեսուրսներ պետք է օգտագործենք,որպեսզի դասը արդյունավետ լինի:Օրինակ,դասագիրք,ամսագիր,հոդվածներ,աշխատանքային թերթեր,գրատախտակ,գրիչ,մատիտ,տետր ,կավիճ և ինտերնետ:

Դասի ընթացքը և դասավարումը

Ի՞նչպես ենք սկսում դասը ,ինչպիսի՞ն է դասի ընդացքը:Նախանշված նպատակին հասնելու համար պետք է լավ ծանոթանալ նոր դասի հետ :Նպատակին հասնելու համար պետք է աշակերտների օգնությամբ մի քանի ակտիվություն անցկացնել:Գրել դասարանական աշխատանք :Վերլուծենք ,թե ի՞նչ էինք ուզում անել և ինչի՞ հասանք :Դասի վերջում գնահատում և տնային առաջադրանք:


Armenian

Creative Commons License